نوشته‌ها

اینترنت نامحدود

تمدید مجدد طرح اینترنت نامحدود رایگان برای مشترکین ( از ساعت ۳ لغایت ۷ صبح )

 

مشترکین اعتباری و دائمی که حجم اینترنت فعال دارند شامل این طرح میشوند.

 

درشرایطی که بسته مشترک همراه اول زودتر از ساعت ۳ بامداد یا بین بازه ۳ الی ۷ بامداد

به انجام برسد و مشترک بسته رزروی نداشته باشد، ترافیک اینترنت وی با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.

مشترکین سیم کارت هایی که شامل بسته های اینترنتی

شبانه محدود و شبانه نامحدود ۲ لغایت ۷ صبح هستند، در ساعات ۳ الی ۷ صبح می‌توانند از

ترافیک مجانی استفاده نمایند.

این طرح اینترنت رایگان،شامل حجم استفاده از اینترنت بین الملل و همچنین

حجم استفاده از سایت های داخلی (ایرانی) و شامل تمام بسته های

یک روزه، یک هفته، یک ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، یکساله است.

مشترکین همراه اول می توانند از درگاه های فعالسازی

مانند *۱#، *۱۰#، *۱۰۰#، *۱۰۰۰#، پیامک ۸۰۸۰، پیامک ۱۰، تارنما

و اپلیکیشن «همراه من» و IVR اقدام به خرید بسته کنند، مشمول این طرح می شوند.

این طرح خودکار برای کلیه مشترکینی که بسته دیتا دارند

فعال شده و نیازی به شماره گیری کد خاصی برای فعالسازی طرح نیست.

درشرایطی که بسته مشترک همراه اول زودتر از ساعت ۳ بامداد یا بین بازه ۳ الی ۷ بامداد

به انجام برسد و مشترک بسته رزروی نداشته باشد، ترافیک اینترنت وی با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.

مشترکین سیم کارت هایی که شامل بسته های اینترنتی

شبانه محدود و شبانه نامحدود ۲ لغایت ۷ صبح هستند، در ساعات ۳ الی ۷ صبح می‌توانند از

ترافیک مجانی استفاده نمایند.

این طرح اینترنت رایگان،شامل حجم استفاده از اینترنت بین الملل و همچنین

حجم استفاده از سایت های داخلی (ایرانی) و شامل تمام بسته های

یک روزه، یک هفته، یک ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، یکساله است.

مشترکین همراه اول می توانند از درگاه های فعالسازی

مانند *۱#، *۱۰#، *۱۰۰#، *۱۰۰۰#، پیامک ۸۰۸۰، پیامک ۱۰، تارنما

و اپلیکیشن «همراه من» و IVR اقدام به خرید بسته کنند، مشمول این طرح می شوند.

این طرح خودکار برای کلیه مشترکینی که بسته دیتا دارند

فعال شده و نیازی به شماره گیری کد خاصی برای فعالسازی طرح نیست.